Rimelige vilkår

Vi ved at omkostningerne til kontor m.m. (“Cost of Company”) ofte kan være relativt store for advokater og vi er meget bevidste om, at vi ved at holde disse omkostninger nede, kan lette lidt på “hamsterhjulet”.

Store faste omkostninger fører jo uværgeligt til, at der lægges et større pres på indtjeningen, da de første penge der tjenes hjem, skal gå til betaling af de faste udgifter.

Hvis vi sammenligner med flere af vore kollegers advokat-kontorfællesskaber, ligger vore udgifter på under det halve!

Hertil kommer, at vi ofte har så travlt, at vi vil være interesserede i at afgive sager til vore kolleger i fællesskabet. Med de usædvanligt mange erhvervskontakter, som kontoret har, er der et stort potentiale for yderligere sagstilgang, hvis en eller flere af de “nye kolleger” i fællesskabet kunne være interesseret i at få tilført sager. I princippet kunne det aftales at en del af huslejen for at deltage i kontorfællesskabet kan “arbejdes af”.

Hvis du er interesseret, så kontakt mig for en samtale.  Ring til 70 236 444 eller skriv en email til advokat Erik Martin Gravgaard